ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ.pdf
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนแบบ318.55ก.pdf
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อการพัฒนาสาระวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาส่งเสริมทักษะอาชีพ.pdf