รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณโรงเรียนบ้านเทอดไทย ปีการศึกษา 2566.pdf