รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณโรงเรียนบ้านเทอดไทย ปีการศึกษา 2566 รอบปี.pdf

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2565

(Self Assessment Report)

ประกาศประกัน-63-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf
ประกาศประกัน-62-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf
ประกาศประกัน-65-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2564

(Self Assessment Report)

sar-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2564.pdf
ประกาศประกัน-64-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2563

(Self Assessment Report)

ประกาศประกัน-63-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf
sar-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2563.pdf

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2562

(Self Assessment Report)

SAR-2562-รวม.pdf
ประกาศประกัน-62-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 2561

(Self Assessment Report)

SAR-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2561.pdf