แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านเทอดไทย ปีการศึกษา 2566.pdf

แผนการปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565.pdf

แผนการปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

แผนปฏิบัติการ-ปีการศึกษา-2564.pdf

แผนการปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ.pdf