ข้อมูลการติดต่อ

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120595

รหัส Smis 8 หลัก : 57030128

รหัส Obec 6 หลัก : 120595

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเทอดไทย

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthirdthai school

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย

ตำบล :เทอดไทย

อำเภอ :แม่ฟ้าหลวง

จังหวัด : เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ : 57240

โทรศัพท์ : 053-730264

โทรสาร : 053730264

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 พฤษภาคม 2525

อีเมล์ : banthirdthai@thirdthai.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.thirdthai.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/banthirdthaischoolofficial/about

กลุ่มโรงเรียน : เทอดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 38 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 51 กม.

ดูแผนที่ / เส้นทาง