ผู้บริหาร

นายเกรียงศักดิ์  ฝึกฝน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0943645494
E-Mail : ming.fuekfon09@gmail.com

นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0895585112
E-Mail : mcnimnorth@gmail.com

นางสาวพิมพ์พิกา  จันทร์เทพ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0933026863
E-Mail : Pimpikar.kp53@gmail.com

นางสาวธัญนันท์  สุขเกษม
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :0871601066
E-Mail : mewthanyanan24@gmail.com