โรงเรียนบ้านเทอดไทย

นายเกรียงศักดิ์  ฝึกฝน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศประกัน-64-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบ้านเทอดไทย  ปีการศึกษา 2564

sar-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2563.pdf

รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

SAR-2562-รวม.pdf

รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

SAR-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2561.pdf

รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

คู่มือโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านเทอดไทย       

sar-โรงเรียนบ้านเทอดไทย-2564.pdf

รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการศึกษา