ประกาศประกัน-62-เทอดไทย-school-gradingและค่าเป้าหมาย.pdf

ประกาศประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 SchoolGrading และค่าเป้าหมาย

SAR-2562-รวม.pdf

SAR โรงเรียนบ้านเทอดไทย ปีการศึกษา 2562